• Scenariusz lekcji WF dla gimnazjum.
    Scenariusz lekcji WF dla gimnazjum.

Książka

Potrzeba napisania książki, która zawiera scenariusze lekcji wf dla nauczycieli gimnazjum, powstała w wyniku dyskusji o problemach nauczycieli Wychowania Fizycznego w zakresie realizacji nowej podstawy programowej edukacji zdrowotnej. Realizacja treści z Edukacji Zdrowotnej nie jest prosta, wymaga wiedzy i umiejętności często wykraczających poza standardowe przygotowanie nauczyciela Wychowania Fizycznego. Jednocześnie obniżająca się sprawność ruchowa młodzieży i ich sedenteryjny tryb życia powodują konieczność ciągłego zwiększania liczby zajęć ruchowych. 

 

Książka Edukacja Zdrowotna w Wychowaniu Fizycznym jest długo oczekiwaną odpowiedzią na powyższe potrzeby. Przedstawia w pełni innowacyjny pomysł na realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej podczas zajęć ruchowych. Przygotowane kompletne scenariusze lekcji Wychowania Fizycznego są świetnym materiałem zarówno dla nauczyciela jak i uczniów. Scenariusze lekcji wf dla gimnazjum są w pełni zgodne z zapisami Podstawy Programowej dla III etapu edukacji, a ich realizacja jest możliwa w sali gimnastycznej, boisku czy innym pomieszczeniu przystosowanym do prowadzenia zajęć Wychowania Fizycznego.

 

Nakład został wyczerpany. Książka jest obecnie niedostępna.